03 mars 2008

(s) är beredda att gå hur långt som helst

Det blir allt mer uppenbart att Socialdemokraterna är beredda att gå precis hur långt som helst för att förhindra att vi som bor i Skogås och Trångsund får bestämma över vår egen framtid. I kommunstyrelsen idag var två yttranden över överklaganden till länsrätten av fullmäktiges beslut om folkomröstning i Skogås-Trångsund uppe för behandling. Socialdemokraterna och deras stödpartier yrkade då på att kommunstyrelsen skulle stödja överklagandena. De vet säkert också att länsrätten knappast kan låta bli att följa lagen och att lagen ger stöd åt fullmäktiges beslut, men de tar till varje litet halmstrå.

Vi kristdemokrater befinner oss i den diametralt motsatta fållan. Vi står på skogås-trångsundsbornas sida - oavsett om de väljer ja eller nej till kommundelning. För vår allra djupaste övertygelse är att det är vi som bor i Skogås och Trångsund som måste avgöra i vilken kommun vi vill bo.

Inga kommentarer: