27 mars 2008

Studiebidraget skolkas bort på Hgy

"Fler skolkar bort studiebidraget" är en stor rubrik i veckans Mitt i Huddinge. Förra läsåret fick 76 elever på Huddingegymnasiet indraget studiemedel för att de skolkar för mycket, en femdubbling på tre år. Det behövs 20 procent ogiltig frånvaro för att nå det resultatet.

I sina kommentarer säger ett par elever vid Huddingegymnasiet att de tror att skolket skulle minska om närvaron blev viktigare för betyget. "Det är nästan bara resultaten på proven som räknas för betyget. Men om betygen sänktes för dem som skolkar skulle det kanske påverka."

Jag är naturligtvis ingen förespråkare för skolk. Men jag tror fullt och fast att det är resultaten och ingenting annat som ska betygsättas. Jag ser hellre att vi har elever med fantastiska kunskaper som inte besökt en enda lektion än elever som med nöd och näppe klarar de lågt ställda kunskapskraven i skolan idag. Även om man förstås hoppas att det här att vara med på lektionerna faktiskt utgör en viktig del i processen att tillgodogöra sig de kunskaper som gymnasiet ska ge.

Problemet är, som jag ser det, alltså inte de elever som uteblir från lektionerna men ändå får utmärkta skolresultat, utan alla de som inte lyckas uppnå skolans kunskapsmål. Dessvärre finns säkert många av skolkarna i den kategorin, så det är bra om gymnasienämnden och dess ordförande sätter press på Huddingegymnasiet att förändra situationen.

Inga kommentarer: