18 mars 2008

Ska Masmoplatån bli naturreservat?

En bred majoritet i kommunfullmäktige ställde sig igår bakom ett förslag att utreda en utvidgning av Gömmarens naturreservat med hela eller delar av Masmoplatån. Endast Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna gick emot beslutet.

Men jag kan se att det finns stora skillnader mellan dem som röstade ja till förslaget, från Miljöpartiet till Folkpartiet. Själv kan jag - precis som förvaltningen i sitt tjänsteutlåtande - se en del problem med att införliva hela Masmoplatån i naturreservatet. Redan idag klagar SL på att tunnelbanestationen i Masmo har för litet underlag och alla partier i kommunen förefaller vara överens om att vi vill att en framtida tvärspårväg från Skärholmen/Kungens Kurva ska dras via Vårby Haga och sedan utmed nuvarande Glömstavägen. För att det ska bli av kan det komma att fordras att bebyggelsen utökas, inte bara i Vårby Haga utan också mellan den nuvarande bebyggelsen och Glömsta.

Det finns alltså olika intressen som man i den utredning som ska göras måste väga samman - redan när man ska ta ställning till frågan utifrån ett miljöperspektiv. Jag kommer att med stort intresse följa vad utredningen kommer fram till.

Inga kommentarer: