07 mars 2008

Reinfeldt tar våra pengar?!?

"Hata, hata! Reinfeldt tar våra pengar!" skanderade ett trettiotal ungdomar när Fredrik Reinfeldt gjorde skolbesök i Göteborg häromdagen, enligt en TT-artikel publicerad i Svenska Dagbladet.

Jag måste erkänna att jag blir nyfiken på ungdomarnas resonemang - även om jag inser att det inte är lätt att resonera med en mobb.

Vad är det egentligen för pengar som de har haft och Reinfeldt har tagit ifrån dem? Är det uttryck för ett raseri över det svenska skattetrycket? Det skulle jag kunna förstå. Man tar ifrån den som arbetar en häpnadsväckande stor andel av inkomsten i vårt land, och Fredrik Reinfeldt är som statsminister naturligtvis den främsta företrädaren för det systemet. Men till Reinfeldts försvar måste ju trots allt sägas att han faktiskt försöker göra något åt saken, inte minst för folk med små inkomster, som gymnasister som extraarbetar. Jobbavdraget är fantastiskt bra för dem. Så, nej, det är nog inte det som ungdomarna protesterar mot.

Är det då månne en sänkning av studiemedlen som skett? Jag rådbråkar mitt minne, men kan inte påminna mig att något sådant ens skulle ha föreslagits, så det torde inte vara det som ungdomarna protesterar mot.

Kort sagt: Jag förstår inte. Antingen är det jag eller de hatande ungdomarna som inte tänkt tillräckligt. Min bestämda misstanke är att det är de hatande ungdomarna. De borde nog istället rikta sina protester till Wanja Lundby-Wedin som enligt Dagens Industri vill ta bort jobbavdraget. För hon vill ju faktiskt ta deras pengar.

Inga kommentarer: