14 mars 2008

Kommuninvest och de förlorade miljonerna

Helsingborgs förlorade miljoner - 60 till antalet, sägs det - i en härva av amerikanska kommunobligationer orkestrerad av den schweiziska banken EFG har säkert fått en del kommundirektörer och politiker att skruva oroligt på sig. I Svenska Dagbladet idag framkommer det att Kommuninvest - som ägs gemensamt av ett stort antal kommuner, däribland Huddinge - har varit involverad på ett hörn i transaktionerna. Låt oss verkligen hoppas att det engagemanget visar sig vara mycket begränsat, annars kan det få följdverkningar i hela kommunsektorn. Fastän såväl Huddinge som de flesta andra kommuner har finanspolicies som gör att riskerna ska minimeras.

Inga kommentarer: