08 oktober 2009

Vilket slöseri i sjukvården!

I dagens Svenska Dagbladet berörs ett problem som jag tycker att det talas alldeles för lite om: att nyutexaminerade läkare får vänta så länge på att få en AT-tjänst på ett sjukhus. AT (allmäntjänstgöring) är 18-21 månader lång och nödvändig för att de nyutexaminerade läkarna ska få sin läkarlegitimation, men idag får de i snitt vänta i 7,2 månader på att få en AT-tjänst och i Stockholm betydligt längre.

Vilket slöseri! Sjukvården i vårt land behöver fler läkare och det pratas om att det ska startas en läkarutbildning till i landet, men tar inte hand om dem som faktiskt kommer ut från universiteten idag. Det borde vara självklart att alla som klarat av sina läkarstudier också får den praktiska träning som AT-tjänsten innebär, så att de kan utföra sitt kall fullt ut. För vem vinner egentligen på att de som idag under ett halvår eller ett år eller ännu mer arbetar som läkare utan att ha denna grundträning? Inte de unga läkarna och knappast patienterna heller!

Jag har fullt förtroende för landstingsrådet Stig Nyman (KD). Säger han att han ska ta tag i frågorna, då kommer han att göra det. Men problemet finns ju inte bara i Stockholm utan i hela landet. Det behövs alltså att politiker i alla landsting tar itu med det här problemet. Vi måste få slut på slöseriet!

4 kommentarer:

Konrad sa...

Det är emellertid fritt fram för alla läkare som examinerats i Stockholm att söka sig någonannanstans för AT. Men de flesta som läst i Stockholm kräver att få vara kvar här och vill inte flytta på sig, trots att det är enorm läkarbrist i Norrland. De hade fått AT direkt på mindre sjukhus ute i landet, men kan helt enkelt inte tänka sig det. Men KI kan rimligen inte utbilda läkare enbart för Stockholms behov. Nej, gör som på juristlinjen med dess notariemeritering (som bara 1/3 får göra); inför betyg på en tregradig skala och låt de med bäst betyg få stanna i Stockholm om de nu så gärna vill.

Karl Henriksson sa...

Karolinska Institutet utbildar naturligtvis inte bara för Stockholms behov - även om det ju också finns en lång rad andra läkarutbildningar i landet (Uppsala, Lund, Göteborg, Linköping och Umeå). Eftersom Stockholm har mer än en femtedel av landets befolkning, och dessutom universitetssjukhus med ansvar för specialistvård även utanför sitt primära upptagningsområde, är det inte alldeles orimligt att Stockholm har åtminstone en femtedel av utbildningsplatserna och bistår med en femtedel av AT-tjänsterna.

Sedan är det inte alldeles enkelt att bryta upp från Stockholm och flytta till någon mindre lasarettsstad. En nyutexaminerad läkare är idag kanske i trettioårsåldern och har inte sällan funnit en livspartner och kanske också skaffat barn. Ska familjen flytta behöver också ens partner ett arbete, vilket inte är så lätt på mindre orter med mindre diversifierad arbetsmarknad.

Skillnaden mot juristernas notarietjänstgöring är att de flesta jurister klarar sig alldeles utmärkt utan den. Men en läkare utan läkarlegitimation? AT är en alltför viktig del av utbildningen för att vi ska acceptera att våra läkare saknar den.

Tanken med ett betygssystem som urvalsprocess för AT-tjänsterna är dock värd att beakta, tycker jag. Det är bra om man får ett system som är mindre godtyckligt och att de unga läkarna får en tydlig och realistisk bild av sin ansökningssituation.

Konrad sa...

Hur tycker du att vi skall klara av läkarbristen på alla orter som inte har en läkarutbildning, om vi inte tvingar folk att flytta på sig? Ett stort antal jurister jag känner har tvingats bryta upp från den ort där de läste, eftersom de först och främst ville ha ett jobb inom rättsväsendet och därför "tvingades" att sitta ting i någon svensk småstad. Sedan har många blivit kvar i småstaden som åklagare eller småstadsadvokater, alternativt gått domarutbildning på den "lokala" hovrätten. Och de har trivts bra med det. Tack vare överutbildningen av jurister har vi inte heller några vakantsatta rådmans- eller åklagartjänster i Haparanda, Kalmar, Sundsvall med flera orter; orter som nu har enorma vakanser på sina sjukhus. Konkurrens om läkarjobben är ett måste för att vi skall kunna få läkare överallt i Sverige; man kan helt enkelt inte kräva som nyexad läkare att få stanna i Stockholm.

Karl Henriksson sa...

Vi har nog lite olika människosyn, Konrad. Jag tror inte att vi ska tvinga läkare att flytta någonstans - men däremot bör naturligtvis landsting med läkarbrist göra sitt bästa för att locka till sig läkare - även med attraktiva AT-tjänster.

Jag vet inte hur stor andel av läkarstudenterna i landet som pluggar på KI. Men det är rimligt att åtminstone en femtedel av alla läkarstudenter pluggar i Stockholm eftersom mer än en femtedel av befolkningen bor i Stockholms län, och det är också rimligt att Stockholms län ser till att dessa får de AT-tjänster de behöver för att få läkarlegitimation. Behoven i Kalmar eller Sundsvall bör kanske snarare tillgodoses av universiteten i Linköping och Umeå.