12 oktober 2009

Vi bygger stad

När man summerar ett kommunfullmäktige som det idag kan man konstatera att det var mycket prat - så mycket att en lång rad ärenden fick bordläggas av tidsskäl. Men man kan också konstatera att det var en hel del verkstad. Vi fattade viktiga beslut, beslut som, om allt går enligt planerna, kommer att leda till att vi får en växande tät stadsbebyggelse både i centrala Huddinge och i Flemingsberg.

I Flemingsberg handlade det om ändringar i exploateringsavtalet för Flemingsbergsdalen, som ska ge Skanska ökad möjlighet att etablera handel i området öster om järnvägsstationen - men inte i form av något "externhandelscentrum" eller "köplador, som socialdemokraterna brukar tjata om, utan i form av tättbebyggd stadsmiljö i kollektivtrafiknära läge. Ett nytt centrum i Flemingsberg, såväl geografiskt som innehållsligt, en ny stadskärna i det som borde vara Södertörns mest attraktiva läge, med en blandning av handel, kontor och bostäder och kanske också hotell, nöjen och annat som behövs för att hela Flemingsberg ska kunna fortsätta utvecklas.

I centrala Huddinge handlade det främst om antagandet av en fördjupad översiktsplan för Storängen, det industriområde intill Huddinge centrum som successivt ska omvandlas till en modern blandstad, ett attraktivt område med tät stadsbebyggelse. Utvecklingen förväntas ske på lång sikt, men när planerna har genomförts fullt ut kommer det att röra sig om flera tusen lägenheter och så mycket kontor att det faktiskt finns fler arbetsplatser där då än det gör nu. Men det är naturligtvis många år dit.

Mer i närtid är byggandet av en ny pingstkyrka vid busstorget på andra sidan Huddinge C och järnvägen sett från Storängen. Ett perfekt läge mitt i smeten för pingstkyrkans besökare (och alla de som frekventerar deras populära secondhandbutik, som än så länge ligger i den del av Storängens industriområde som kan antas omvandlas först), men också ett jättebra läge för dem som väljer att köpa de 20-25 nybyggda seniorlägenheter som planeras i anslutning till kyrkan - nära till kollektivtrafik och nära till handel och kommunal service.

Huddinge växer. Och när kommunen nu om något år passerar 100.000-invånarvallen är det hög tid att även arkitektoniskt erkänna att vi är stad. Idag var en bra dag för den visionen.

Inga kommentarer: