22 oktober 2009

Huddinge satsar miljoner på jobb åt unga

Vi i den politiska majoriteten i Huddinge satsar 1 miljon på fler feriepraktikplatser för gymnasieungdomar, vilket innebär ungefär 100 fler platser. Därutöver satsas 5 miljoner på andra arbetsmarknadsåtgärder i första hand riktade till ungdomar. Det känns viktigt att vi drar vårt strå till stacken för arbetslinjen eller vad vi nu vill kalla det. Fler feriepraktikplatser och andra praktikplatser ger unga en fot på arbetsmarknaden, och det känns extra viktigt när den ordinarie arbetsmarknaden är ur balans, som nu.

Av regeringens satsning används cirka 20 miljoner kronor på olika IT-lösningar och systemstöd som ger en effektivare och bättre administration och därigenom stora besparingar på sikt. Det handlar bland annat om e-tjänster, e-handel, medborgarportal, servicecenter m.m.

45 miljoner avsätts till reserverade medel för eventuella volymökningar och andra förändringar av betydande påverkan för nämndernas budgetar. I en kommun som Huddinge, som hela tiden växer och inte sällan trotsar även rätt så optimistiska tillväxtprognoser, är det här en viktig post.

Inga kommentarer: