26 oktober 2009

Så kan man skapa kris i kommunen

Socialdemokraterna och deras stödpartier har idag redovisat sitt förslag till hur pengarna från regeringens kommunsatsning och den hyressänkning på kommunala lokaler som Huge ger. Deras förslag är att spendera alltihop, utom 3,3 symboliska miljoner. Med tanke på att skatteintäkterna varierar långt mer från prognos till prognos känns det tämligen riskabelt.

Men ännu mer märkligt är förstås att man väljer att spendera regeringens tillfälliga satsning på budgetökningar som kommer att vara kvar kommande år. Majoriteten väljer att genomföra olika projekt som förväntas leda till långsiktiga kostnadssänkningar, eftersom prognosen för 2011 ser väldigt tuff ut trots ett föreslaget sparbeting på 1 procent. Om den rödgröna röran - mot alla odds - skulle få makten i kommunen i valet nästa år kommer de att tvingas göra nya nedskärningar på någonstans mellan 2 och 3 procent - och det utan de besparingar som kommer ur till exempel e-handels- och e-serviceprojekt som alliansstyret planerar att genomföra.

Socialdemokraternas kortsiktiga spenderiver riskerar att skapa en framtida kris i kommunen. Förhoppningsvis förstår våra kommuninvånare att den ansvarslösa oppositionen passar bäst som just det - opposition. Huddinge behöver en kommunledning som tar långsiktigt ansvar - och det har vi!

Inga kommentarer: