27 oktober 2009

Vikingagården räddas

Ibland måste man fatta tuffa beslut, beslut som man inte egentligen skulle vilja ta. När den ekonomiska krisen slog till och vi insåg att det behövde sparas pengar för att få ihop ekonomin för år 2010 arbetade förvaltningen på ett förtjänstfullt sätt fram en rad besparingsförslag. En del av dem var lätta att ställa upp på. En del kunde bortsorteras under arbetsprocessen. Men två förslag som kändes väldigt svåra att ta blev fortfarande kvar i det förslag som lades fram för nämnden, nämligen att vi skulle avhända oss anhörigcentralens lokal vid Huddinge C och lägga ner Vikingagårdens seniorcentrum.

Sedan kom regeringens satsning på kommunerna nästa år och en process om hur de pengarna ska användas. Igår fattade kommunstyrelsen ett beslut, som sedan ska följas av ett i kommunfullmäktige. Därmed kan vi i äldreomsorgsnämnden berätta vad vi tänker göra nästa år. Anhörigcentralen har vi redan tidigare hittat vägar att rädda och nu kan vi även gå ut med att vi inte tänker lägga ner Vikingagårdens seniorcentrum.

Vikingagården ligger nära Kvarnbergsplan i centrala Huddinge och har öppet för alla äldre i området alla vardagar. Men besökarna har på senare tid varit ganska få och det är bakgrunden till besparingsförslaget. Samtidigt vet vi att många äldre har flyttat till de nybyggda lägenheterna runt Kvarnbergsplan, så det finns anledning att tro att behoven kommer att växa i framtiden.

Men för att seniorcentrumen - såväl Vikingagården som andra - ska vara en motiverad satsning för kommunen måste vi nog samtidigt se över kommunens sätt att arbeta, så att de blir mer attraktiva för dagens äldre huddingebor. Kanske är ett fördjupat samarbete med frivilligorganisationerna framtidens melodi - men det viktigaste av allt är förstås att lyssna på vad de äldre själva har för behov och önskemål.

Och därför ska det bli väldigt spännande med den "framtidsverkstad" om kultur- och fritidsaktiviteter för äldre som vi ordnar i Tekniska nämndhuset (Sjödalsvägen 29) i morgon. Har du möjlighet att komma - varmt välkommen!

Inga kommentarer: