24 oktober 2009

Jag hoppas på ditt stöd

Jag har hört att en del kristdemokrater i länet redan har fått distriktets provvalsutskick och det är därmed kanske dags att deklarera mina ambitioner.

Sedan många år har jag ett passionerat intresse för kollektivtrafik och dess utvecklingsmöjligheter. Stockholm är en stad som ständigt växer – och med det följer också ett ständigt växande behov av utbyggd kollektivtrafik. Om Stockholm ska kunna möta framtidens behov och den klimat- och miljöutmaning som vi står inför behövs en ordentlig satsning på nya spår i och runt vår stad. Vi – och vårt land – har inte råd att inte satsa på Stockholms kollektivtrafik, det är och har i många år varit min övertygelse.

Under de senaste åren har jag även ägnat mig väldigt mycket åt vård- och omsorgsfrågorna. Som ordförande i äldreomsorgsnämnden i länets näst största kommun, Huddinge, har jag haft ansvar för en stor vårdverksamhet och jag har då kunnat studera hur landstinget fungerar utifrån det kommunala perspektivet. Men jag har också ägnat mycket tid åt att besöka landstingsverksamheter och patientorganisationer i hela länet och åt att delta i seminarier och utbildningar. Jag har läst, lyssnat och ställt frågor, allt för att försöka förstå hur saker och ting fungerar och vad som behöver göras för att de ska fungera bättre. Hela tiden utifrån perspektivet att jag vill ge patienten - brukaren, kunden… - större inflytande över sin vård, snarare än politiker eller tjänstemän.

Nu känner jag mig redo att ta ett större ansvar för vår region, i både de mjuka och de hårda frågorna. Därför kandiderar jag i provvalet till landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting. Jag hoppas på ditt stöd på vägen.

Inga kommentarer: