23 oktober 2009

Gör franska obligatoriskt

Just nu pågår European Development Days på Stockholmsmässan, tre dagar som fyllt Älvsjö med såväl internationella nyckelpersoner som vanliga bistånds- och utvecklingsintresserade medborgare.

En reflektion jag gör i det här sammanhanget - som i så många andra EU-sammanhang - är vilket handikapp det är att inte tala och förstå franska. Under mina skolår läste jag, som så många andra i min generation, tyska. Jag har blivit informerad om att det språk som flest elever läser idag är spanska (förutom svenska och engelska, förstås). Och det är utan tvivel bra att kunna såväl tyska och spanska som en rad andra språk. Ja, vilket språk skulle det inte vara bra att kunna?

Men franska är ett språk som är så viktigt i vårt europeiska samhälle och demokratiska system att jag börjat fundera på om det inte borde vara obligatoriskt i skolan. Inte på samma nivå som engelska, men så att alla elever får någon slags grundförståelse för det franska språket och förhoppningsvis också en impuls att vilja lära sig mer.

Som jag ser det vore en sådan reform viktigare än att göra kinesiska till ännu ett alternativ till tyska, franska och spanska.

Inga kommentarer: