28 oktober 2009

Inspirerande framtidsverkstad

Framtidsverkstaden om kultur- och fritidsaktiviteter för äldre i Huddinge var väldigt spännande och givande. Lokalen i Tekniska nämndhuset var full av äldre som var nyfikna och fulla av åsikter om hur man skulle kunna utveckla kommunens öppna verksamheter för äldre, och jag tror att både jag och min kollega Malin Danielsson (FP) från kultur- och fritidsnämnden fick en del ögonöppnare och spännande impulser i samtalen.

Kvar står det faktum att vi måste förändra det sätt som kommunen arbetar på, inte minst inom äldreomsorgen. Vi måste bli bättre på att samarbeta med pensionärsorganisationerna och andra frivilligorganisationer, men också inom kommunen. Varför skulle till exempel inte äldre kunna använda våra fritidsgårdar under dagtid när de i många fall står oanvända idag? Och varför skulle inte kommunen kunna använda e-post för att nå ut med nyheter och evenemangsinformation till kommunens äldre?

En del frågor kan det ta lång tid och kanske också en hel del pengar att lösa, men i många fall handlar det om små förändringar i hur vi tänker och agerar. Jag är helt säker på att jag inte var ensam om att lämna mötet full av inspiration och lust att ta tag i saker. Och det här är bara startpunkten i en process som ska pågå under nästa år, så jag tror att vi har en väldigt spännande tid framför oss!

Inga kommentarer: