15 oktober 2009

Välkommen Curo!

Curo Hemtjänst godkändes igår som ny utförare i Huddinges valfrihetssystem för hemtjänsten. Det är glädjande att ytterligare en entreprenör kommit igenom det nålsöga som kommunens granskning innebär och därmed blir valbart för Huddinges äldre. Curo har som inriktning att ge hemtjänstinsatserna i assistansliknande form och profilerar sig särskilt mot personer med psykiska och/eller sociala behov och känns därmed som ett välkommet komplement till de hemtjänstutförare som redan finns etablerade i kommunen.

Inga kommentarer: