17 oktober 2010

Grunda frågor om ideologisk grund

Väljarna saknar politisk identitet, påstår Anders Lindholm, VD på Demoskop, på DN Debatt idag. Till intäkt för sitt påstående tar han en undersökning som hans företag låtit göra:
I början av oktober ställde Demoskop följande fråga till 1.000 röstberättigade svenskar: ”En del människor har en politisk identitet. Är det något av följande du anser stämmer in på dig?” Svaren fördelade sig enligt följande:
• Liberal 27 procent
• Socialdemokrat 23 procent
• Socialist 8 procent
• Konservativ 6 procent
• Nationalist 2 procent
• Inget av dem/vet ej 34 procent
Att en tredjedel av väljarna saknar ideologisk grund indikerar hur stor del av väljarkåren som inte heller har en tydlig partipolitisk hemvist.
Och jag inser förstås att jag själv hör till dem som enligt hr Lindholm skulle sakna "ideologisk grund". Bara för att jag inte är liberal eller konservativ utan kristdemokrat. På samma sätt resonerar utan tvivel en hel del övertygade miljöpartister. Om "ideologisk grund" kräver att etiketten var uppfunnen och användes i England på 1800-talet så passar vi inte in. Trots att våra partier och grundideologier finns runt om i Europa och världen, trots att vi har genomtänkta överväganden som gör våra ställningstaganden väl så förutsägbara och tydliga som Socialdemokraternas eller Moderaternas, räknas våra ideologier inte.

Ett bra råd när det gäller tolkning av opinionsundersökningar är att vara noga med vilken fråga som ställts, hur svarsalternativen ser ut och vilka som tillfrågats. Opinionsmätningar kan användas för att bevisa nästan vad som helst. Vissa mätningar blir genom sin konstruktion nästan meningslösa. Som den här Demoskop-mätningen.

Därmed inte sagt att påståendet att väljarna saknar en tydlig politisk grundsyn skulle vara felaktig. På valdagen såg jag chockerande många exempel på väljare som verkade ha nollkoll på politik, inklusive vilka partier som finns och vad de står för. Men vill man mäta det bör man ställa frågorna på ett bättre sätt.

Inga kommentarer: