10 oktober 2010

Klart att kristendomen ska ha en särställning

En av dagens stora nyheter har varit att regeringen ändrar i Skolverkets förslag till kursplan för religionskunskap. Presskonferens om de nya kursplanerna för grundskolan hålls inte förrän i morgon, men redan nu har Svenska Dagbladet läst det nya förslaget och Jan Björklund, Lars Ohly och en hel massa andra människor uttalat sig om det nya förslaget.

Enligt uppgift har Skolverket i sitt förslag strukit alla referenser till kristendomens betydelse och särställning i det svenska samhället och velat ge de fem "världsreligionerna" en helt likvärdig behandling, medan regeringen och utbildningsminister Jan Björklund valt att betona att undervisningen om kristendomen också ska förmedla dess betydelse för traditioner och värderingar i vårt land.

Mot detta stormar Lars Ohly och en våg av vänsterbloggare. Jag kan ärligt talat inte förstå varför. Att påstå att kristendomen inte har haft en avgörande betydelse för framväxten av dagens västerländska samhälle, med den kultur, de traditioner och de värderingar som vi har, vore att ljuga. Om skolan inte skulle berätta om detta, skulle den beröva unga människor förståelsen av det samhälle de lever i. I den storm av inlägg som kommit från vänstersinnade och antikristna bloggare kan man tydligt se hur skolan tidigare misslyckats med sitt bildningsuppdrag. Inte så att alla kommer att älska kristendomen bara för att de har kunskap om den, men  mycket av kristendomskritiken baseras på fördomar och selektiv information. Skolan har en uppgift att ge saklig och korrekt kunskap om såväl kristendomen som andra religioner, men eftersom kristendomen inte bara historiskt utan också idag är den i särklass största religionen såväl i Sverige som i världen är det naturligt att kristendomen får en större tyngd än andra religioner i skolans undervisning. Ja, jag vågar till och med säga att allt annat vore orimligt.

Andra bloggare: Anders Andersson, Andreas Brovig, Mats Gerdau, Oskar Öholm, Peter Soilander.

Inga kommentarer: