12 mars 2011

Nya presidier efter dagens distriktsstämmor

Idag var en av de stora distriktsstämmodagarna för Kristdemokraterna. I Riksdagshuset höll både Kristdemokraterna i Stockholms län och Stockholms stad stämmor - det är dock ett stort hus och vi möttes inte annat än för att lyssna på David Lega, partiets kommunalråd i Göteborg och förmodligen den mest underhållande talaren i det politiska Sverige just nu, men också en man med väldigt mycket viktigt på hjärtat.

Men David Lega i all ära, idag stod stämmoförhandlingarna i första rummet. Både i Stockholms stad och län var det mycket förnyelse vid valet av nya styrelser. I länet valdes Malin Appelgren, kommunalråd i Solna, till ny ordförande. Jessica Nyberg, kommunalråd i Lidingö, valdes till 1:e vice ordförande och jag själv till 2:e, vilket känns både hedrande, spännande och utmanande. I Stockholms stad valdes riksdagsledamot Caroline Szyber till ny ordförande, partiets andreman i stadshuset, Erik Slottner, valdes till 1:e vice ordförande och Michael Stjernström, min trafiknämndskollega och bänkgranne i landstingsfullmäktige, valdes till 2:e vice ordförande.

Medan namnfrågorna tog väldigt lång tid, med en rad voteringar med sluten omröstning, gick motionsbehandlingen oväntat snabbt. Detta trots att vi har ett motionsriksting att se fram emot till sommaren och det var en hel del heta frågor att ta ställning till. Bland besluten idag kan nämnas att Kristdemokraterna i länet sagt ja till värnskattens snara avskaffande, avskaffande av det jobbfientliga fribeloppssystemet hos CSN, sprutbytesprogram för att hindra smittspridning bland sprutnarkomaner och att Lagen om Valfrihetsystem ska utvidgas till att även omfatta färdtjänst, sjukresor och turbundna resor, vilket förstås är en väldigt viktig fråga för mig som jobbar just med färdtjänstfrågor.

Inga kommentarer: