23 mars 2011

Expressbussar kräver expressvägar

Vid gårdagens landstingsfullmäktige debatterades frågan om expressbussar mellan Flemingsberg och Kungens kurva/Skärholmen i avvaktan på att Spårväg Syd ska komma till stånd. Alla var rörande överens om hur viktigt det är med goda tvärförbindelser, Stockholms stora framtidsutmaning på trafikområdet. Oppositionen ville ha nya expressbussar, medan Alliansen kunde visa på att snabbbussen 865 redan har förlängts från Huddinge sjukhus till Skärholmen, vilket ger både snabbare och tätare turer.

Problemet är dock att bussarna inte kan gå snabbare än den omgivande trafiken. Expressbussar kräver expressvägar, som jag sade i fullmäktiges talarstol. För att få attraktiva kollektivtrafikförbindelser mellan Flemingsberg och Kungens kurva/Skärholmen behövs det ny vägkapacitet, för Glömstavägen håller inte måttet. Södertörnsledens motståndare i Miljöpartiet och Vänsterpartiet är helt enkelt inte trovärdiga när de pratar om expressbussar.

Det behövs ny infrastruktur för trafiken på Södertörn. Både Spårväg Syd och Södertörnsleden behövs - även för kollektivtrafikens skull.

Såväl miljöpartiets som folkpartiets representanter i debatten började sedan prata om spårtrafik mellan Älvsjö och Hagsätra, en sträcka om cirka 1.300 meter. Precis som jag nämnde i ett blogginlägg häromdagen kan det finnas anledning att titta på om inte tunnelbanan kan förlängas på den sträckan. För Spårväg Syds del är det däremot min och Kristdemokraternas åsikt att det bästa vore att knyta samman den med Tvärbanan någonstans i Årsta så att spårvagnarna ska kunna gå från Sickla till Skärholmen och vidare till Flemingsberg. Det ger ett mer flexibelt spårvägssystem och kan kanske också sänka en del kostnader. Även det har jag skrivit om förut.

Inga kommentarer: