04 mars 2011

Rullstolsbussåkardag

Idag har jag ägnat mig åt att åka rullstolsbuss. Ja, inte bara. Jag har även träffat Taxi 020:s VD Claes Löfvenberg och förstås avrundat med en tur till kontoret för att hämta all helgläsning, men en stor del av dagen har gått åt till att åka med i en rullstolsbuss och se hur det går till när färdtjänstchauffören hämtar kunder både i hem och på sjukhus. Jag har sett trappklättrare i aktion (vilken fantastisk uppfinning!), men också fått en bild av hur överlämnandet sker från en geriatrisk klinik och hur chaufförerna ser på sin roll och sitt yrke, värdefulla synpunkter som jag kommer att ha med mig i mitt fortsatta arbete som ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen i Stockholms läns landsting.

Inga kommentarer: