15 mars 2011

Rekommendationer

Medan världens blickar liksom min förflyttats från upproren mot Mellanösterns diktaturer till jordbävningskatastrofen i Japan, ett ämne där jag inte känner att jag har speciellt mycket att tillföra debatten, tänkte jag komma med några rekommendationer om god och nyttig läsning från de senaste dagarnas debattsidor och blogginlägg:

1. Förstår marknaden diktaturens väsen? frågar de kristdemokratiska riksdagsledamöterna Desiree Pethrus och Caroline Szyber i en debattartikel i Dagens Industri med anledning av börsens reaktioner på den oroliga situationen i en rad länder i Nordafrika och Mellanöstern. Svaret måste vara ett nej. Det finns ett tydligt - och av allt att döma ömsesidigt - samband mellan demokratisering och välstånd, medan ingen utom de allra närmaste tjänar på att korrumperade diktatorer håller sig kvar vid makten.

2. Tid för kristdemokratisk berättelse om bildning är rubriken på en krönika av Kristdemokratiska Studentförbundets ordförande Kalle Bäck, publicerad i tidningen Kristdemokraten. Kloka tankar om hur en kristdemokratisk utbildningspolitik borde se ut, jag har sagt liknande saker till partiets framtidsgrupp och partistyrelse i samband med den valutvärderingsprocess som pågått sedan valet. Jag vill dock understryka att medan Kalle Bäck - kanske som en naturlig följd av sitt ämbete - i krönikan i första hand skriver om högskolepolitiken, tycker jag att bildningsperspektivet borde genomsyra även synen på såväl gymnasieskola som grundskola.

3. Hur lång arbetsdag ska ett barn ha 2011? Frågan ställs av de tre unga kristdemokratiska kommunalråden Malin Appelgren, Solna, Jessica Nyberg, Lidingö, och Ebba Busch, Uppsala, i en debattartikel på Newsmill med anledning av ett utspel från fackförbundet Kommunal. Familjepolitiken och inte minst familjernas rätt att välja själva är och kommer alltid att vara en kärnfråga för oss kristdemokrater.

Inga kommentarer: