28 mars 2011

Svensk utrikespolitik och kriget mot de kristna

Dagens Nyheters ledarsida publicerar idag en artikel med rubriken "Kriget mot kristna", där man berättar om den förföljelse som kristna runt om i världen utsätts för idag - och den tystnad som detta bemöts med från makthavare i väst.

Västvärldens regeringar, och inte minst den svenska, måste bli bättre på att i varje läge stå upp för mänskliga rättigheter, inklusive rätten att själv välja sin religion och fritt utöva den.

Dagens Nyheter nämner det faktum att de kristna nu är den mest förföljda gruppen i världen och trakasseras (eller utsätts för värre förtryck) i tvåtredjedelar av världens länder. Men naturligtvis ska man inte bara stå upp för de kristnas rättigheter. Jeziderna i norra Irak är, så vitt jag förstår, utsatta för samma etniska rensning som de kristna.

Och även om Dagens Nyheter främst återger exempel från den muslimska världen, är inte förtrycket på något sätt begränsat dit. Visst, många av de värsta exemplen står att finna där, men efter vad jag har hört så leder kommunistiska Nordkorea fortfarande förtryckarligan, där för övrigt det övervägande hinduiska Indien på senare år haft stora "framgångar": mobbar, ofta understödda av lokala makthavare och lokal polis, har bränt kyrkor och mördat eller fängslat kristna.

Det är viktigt att mänskliga rättigheter hela tiden finns i fokus i svensk utrikespolitik. Och där är rätten att utöva sin religion en oundgänglig, grundläggande del som aldrig, aldrig får glömmas bort eller undvikas av hänsyn till ekonomiska eller maktpolitiska intressen.

Inga kommentarer: