06 september 2007

Skolrykten dementeras

Allt möjligt hörs på byn om en ny skola i Länna, nedläggning av Sjötorpsskolan och jag vet inte allt vad som sägs, men för att citera Just D:s underbara lilla bagatell "Astridlindgrenland": "Det snurrar så mycket rykten nu, vi måste dementera allt."

Så här säger majoritetspartiernas gruppledare i kommunen i ett gemensamt uttalande:

"Vi i den politiska kommunledningen har idag inga planer eller förslag om vare sig en ny
skola i Länna eller förändringar av skolkapaciteten i Sjötorpsskolan.

Vi följer kontinuerligt behovet av nya skollokaler i Skogås liksom i resten av kommunen."

Inga kommentarer: