25 september 2007

Väntjänst och kommundelning

Hade en lång och innehållsrik dag igår. Lunchen åts med Rotary på Folkets Hus i Huddinge, där kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (kd) var en uppskattad gäst. Därefter rusade jag direkt till Klockargården, där Väntjänsten hade ett möte och jag var inbjuden som en av talarna. Vi hade en trevlig diskussion om situationen inom äldreomsorgen i Huddinge och jag hoppas att övriga mötesdeltagare tyckte att det var lika givande som jag gjorde. Väntjänsten - som drivs gemensamt av SPF Orlången, Röda Korset och Svenska kyrkan - gör ett fantastiskt jobb med att möta ensamma äldre och jag hoppas att vi ska kunna hitta vägar för att ge dem ett bättre stöd framöver.

Dagen avslutades med ett oväntat långt kommunstyrelsesammanträde, som kulminerade i beslutet att genomföra en opinionsmätning hos samtliga boende i Vidja, Mellansjö och Svartvik för att få reda på om de vid en eventuell kommundelning hellre vill tillhöra Skogås-Trångsund eller resterande Huddinge. Jag är väldigt nyfiken på svaret på den frågan, för jag har ärligt talat inte en susning om hur de ser på saken. Socialdemokraterna med stödpartier reserverade sig mot beslutet, men det handlar väl egentligen inte om att de inte tycker att de boende i det här området ska få säga sitt om vart de vill höra, utan om att de i grund och botten inte tycker att frågan om kommundelning överhuvudtaget borde finnas på dagordningen och därför inriktar sig på att i varje steg av beslutsprocessen motsätta sig majoritetens förslag. Nå, nu blir det i alla fall en opinionsundersökning i Mellansjö, Svartvik och Vidja och det tycker jag känns väldigt bra.

Inga kommentarer: