10 september 2007

Pensionärsråd och äldreboende i Vårby i fullmäktige

Kvällen ägnades åt kommunfullmäktige. Jag brukar emellanåt klaga på att sammanträdena är för långa, men den här gången ska jag i ärlighetens namn säga att jag själv var ganska flitig i talarstolen. Huvudorsaken var naturligtvis att tre ärenden som berörde äldreomsorgen var uppe till behandling - avskaffande av de lokala pensionärsråden, nytt reglemente för Huddinge pensionärsråd samt ramavtal för Caremas planerade nya äldreboende i Vårby gård.

I ärendet om lokala pensionärsråd ställde jag oppositionens förslag om att bevara de gamla, lokala pensionärsråden mot att skapa pensionärsdelaktighet i de faktiska beslut som fattas - vilket ju inte längre sker på kommundelsnivå, utan på central nivå eller ute på våra olika verksamheter.

Beträffande Huddinge pensionärsråd ställdes vårt förslag att ha en politiskt tillsatt ordförande mot oppositionens förslag att pensionärsorganisationerna (i praktiken PRO) skulle behålla den posten - ett förslag som endast stöddes av en av de fyra pensionärsorganisationerna, nämligen PRO.

Vad gäller ramavtalet med Carema var alla partier - utom Vänsterpartiet, förstås - överens om att det är ett bra förslag att det ska byggas ett nytt äldreboende i privat regi i Vårby gård. Men Ann-Marie Högberg (s) var upprörd över att vi inte gått med på en återremiss av ärendet i kommunstyrelsen, som hon påstod inte skulle ha inneburit någon försening eftersom ärendet ändå skulle komma upp i samma kommunfullmäktigesammanträde. När jag helt stilla i talarstolen påpekade att det faktiskt inte stämde, eftersom deras återremissförslag skulle ha inneburit att detaljplanenen hade försenats med ungefär tre månader därför att även det planuppdrag som gavs av kommunstyrelsen innefattades, blev hon helt rosenrasande och tyckte att jag var dum. Men det dumma i sammanhanget är väl trots allt att inte inse konsekvenserna av sina förslag till beslut, eller hur?

Nåväl, på det hela taget tyckte jag att det var ett bra fullmäktigesammanträde för egen del. Det känns skönt när man kan känna sig rätt så nöjd någon gång ibland. Men nu är det dags att gå och lägga mig. Det har varit en lång dag med politik från åtta på morgonen till fram emot elva på kvällen och i morgon finns det risk för att det blir på ungefär samma sätt. Det är inte så lätt att vara halvtidspolitiker alla gånger ;-)

Inga kommentarer: