26 september 2007

Demokratiforum om kommundelning

Just hemkommen från demokratiforummötet på Östra gymnasiet om kommundelningsutredningen. Mycket välbesökt möte, vilket är roligt. Jag höll själv en låg profil, för jag tyckte att det var intressant att lyssna på allmänhetens frågor. Jag och många andra politiker i kommunen har ju hört utredaren Björn Sundström redovisa sina resultat tidigare, så nu var det intressant att veta hur de som inte är politiskt aktiva reagerade. Tyvärr blev det dock en viss kantring av diskussionen, eftersom inte alla hade den inställningen. Socialdemokraterna - framför allt de tillresta politikerna från centrala Huddinge - tog en hel del utrymme för att prata om att man borde folkomrösta i hela kommunen och en och annan äldre centerpartist och drevvikenpartist tog tillfället i akt att hålla längre utläggningar om tidigare kommundelningsutredningar, men det kom även fram en del kloka frågor och jag hoppas att folk gick därifrån med lite större kunskap än när de hade kommit.

Inga kommentarer: