10 september 2007

Skatter i länet och på Södertörn

Svenska Dagbladet har idag en intressant sammanställning av hur läget ser ut när det gäller kommunalskatt och skattesänkningar för 2008 i Stockholms län (http://www.svd.se/dynamiskt/stockholm24/did_17046270.asp).

Man kan konstatera att det är många kommuner som sänker, men inga socialdemokratiskt styrda och endast en kommun på Södertörn - nämligen Huddinge. Med de 15 öre som vi sänker skatten med kommer vi ner på genomsnittsnivån på Södertörn, från att vid mandatperiodens början ha haft den allra högsta skattesatsen på Södertörn.

Men vi har förstås fortfarande långt - ruskigt långt - till länets lågskattekommuner, och då inte minst vår stora granne i norr, som redan idag har 2 kr och 17 öre i lägre skatt per tjänad hundralapp än den vi kommer att ha nästa år, och dessutom planerar de för en ännu icke aviserad sänkning! Det kan handla om cirka 5.000 kr om året för en låginkomsttagare.

Inga kommentarer: