19 september 2007

Förändringar på gång i Skogås skolor?

"Elever i Skogås ska flyttas runt" är rubriken för en intressant artikel i senaste numret av Mitt i Huddinge. Där redogörs för olika tänkbara alternativ för att använda kapaciteten på Sjötorpsskolan, Vretskolan och Skogåsskolan på ett bättre sätt. Idag är det för mycket barn på vissa skolor, många barn i de lägsta årskurserna och för få ungdomar i högstadieskolorna. Problemen har funnits under ett antal år och utretts förut. Tyvärr är det inte lätt att hitta några riktigt attraktiva lösningar, för, precis som kommunalrådet Åke Blomqvist (fp) säger i artikeln, föräldrar har i allmänhet inställningen "Rör inte min skola".

Jag sitter inte inne med den perfekta lösningen. Skolorna får inte bli för stora, inte heller för små. Man måste utnyttja befintliga lokaler på ett smart sätt, samtidigt som behoven förändras över tiden. Och, inte minst, måste man ha ett tydligt fokus på att bryta segregationen i Skogås och förbättra integrationen av elever med annat hemspråk än svenska. Jag tycker att det är jättebra att Åke är tydlig på alla de här områdena och tror att det finns goda förutsättningar att hitta en långsiktigt attraktiv lösning - även om varje förändring kommer att leda till visst motstånd.

Inga kommentarer: