19 september 2007

Friskt ljuget, hälften vunnet!

Läser en insändare av s-riksdagsledamoten Carina Moberg i Mitt i Huddinge där hon öser galla över den borgerliga bostadspolitiken, både på riks och kommunal nivå. Tyvärr har Carina, som så många andra socialdemokrater, ett mycket liberalt förhållningssätt till sanningen. Friskt ljuget, hälften vunnet verkar vara devisen.

Till exempel säger hon - och jag citerar ordagrant - att man "gör om fastighetsskatten till en avgift som egentligen inte ens påverkar Huddinges villaägare - utan mest gynnar redan rika människor med stora hus och sjötomter i den norra delen av länet."

Ord och inga visor, alltså. Men om man tittar på vad regeringens förslag - som presenterades idag - egentligen innebär så handlar det om en kommunal avgift som är mindre än hälften så hög som fastighetsskatten för en högst ordinär villa i kommunen idag. Trots att fastighetsskatten redan sänkts sedan sossarna äntligen förlorade makten för ett år sedan innebär den kommunala fastighetsavgiften att en vanlig villaägare i Huddinge kan vinna fem, tio eller kanske till och med femton eller tjugo tusen kronor per år mot hur det är idag.

Visst, vi kristdemokrater skulle ha velat att avgiften ändå var väsentligt lägre, men det är i alla fall en himmelsvid skillnad jämfört med det skatteok som vanliga villaägare dignade under när Carina Moberg och hennes kumpaner styrde här i landet.

Vi får hoppas att vi nu kommer att fortsätta att ha makthavare som har ett liberalt synsätt på ekonomin snarare än på sanningen. Då kan Sverige bli ett mycket bättre samhälle att leva och bo i.

2 kommentarer:

Benny sa...

Bäste Karl! Något som återkommer på din blogg är att du kallar den nuvarande oppositionen för kumpa-ner.Enligt Bonnier sv.ordbok bety-der det kamrat/medbrotsling.Du kan
väl inte på fullt allvar mena att vi har bedrivit brottslig verksam- het i Huddinge.Så det vore betydl-igt smakligare om du i framtiden
använder ordet kamrater när du skriver om oss.mvh Benny

Karl Henriksson sa...

Beklagar om mitt ordval ibland kan tyckas väl hårt. I det här fallet och en hel del andra har Carina Moberg och hennes partikamrater på ett väldigt uppenbart sätt blåljugit och det gör mig - för att tala ren svenska - fly förbannad. Då kan det hända att jag väljer bort ordet "kamrat" för dess mer negativt laddade synonym "kumpan". Bibetydelsen "medbrottsling" finns för övrigt inte i min ordbok (Norstedts svenska ordbok).