04 september 2007

Anhörigvård och bättre för butiker i Vårby

Senaste numret av tidningen "Södra sidan" hade en rad jätteintressanta artiklar, inte minst om stödet till anhörigvårdarna, som ska utvecklas i Skärholmen. Glädjande nog är ju det här något som vi även har satsat väldigt mycket på i Huddinge - bland annat öppnade vi ju en Anhörigcentral i kommunen i våras - men alla äldreomsorgsartiklarna handlar enbart om Skärholmen-sidan.

Däremot finns det en liten artikel om att rullbanden i Vårby gårds centrum snart ska vara lagade, och det vore ju otroligt skönt. Jag vet inte hur länge de har stått still, men det är väldigt, väldigt länge, något som bidrar till att sprida en negativ atmosfär i den lilla centrumanläggningen. Kanske kommer rullbandsreparationen att ge centrumet en liten push i rätt riktning, och tillsammans med att en liten matvarubutik äntligen öppnats i Vårby Haga kan det göra att butikssituationen i Vårby blir om inte bra så åtminstone acceptabel - vilket är ett stort steg framåt.

Inga kommentarer: