05 september 2007

Äntligen II - Ekgården på Stortorp

Idag var det äntligen invigning av Ekgården, två nya avdelningar för demenssjuka (sammanlagt 17 platser) i det lilla "C-huset" på Stortorp. Jag var där och klippte bandet och sade några mer eller mindre väl valda ord (ingen verkade i alla fall vara chockad över dem, så de var nog inte direkt olämpliga i alla fall). Ekgården är verkligen efterlängtad. Vi hade ju hoppats på och egentligen behövt platserna redan under våren, men av olika skäl (helt utanför min kontroll) blev det förseningar. Nu är i alla fall bygget nästan färdigt och de fyra första boende har redan hunnit flytta in. Inom ett par veckor räknar man med att alla platserna kommer att vara fyllda, vilket kommer att frigöra platser på korttidsboenden och minska trycket på hemtjänsten lite grann. Och framför allt kommer det att göra att fler demenssjuka i kommunen kan få riktigt bra vård och omsorg - det är det allra viktigaste.

Inga kommentarer: