13 september 2007

Rapport från Segeltorp

Ikväll var äldreomsorg temat på Segeltorps demokratiforum, så jag var inbjuden som talare. Forumets ordförande, Conny Boltenstål, ställde en del frågor och jag berättade om det arbete vi gör i äldreomsorgsnämnden och förvaltningen, lyssnade på synpunkter och svarade på frågor från mötesbesökarna. Det var ett jättetrevligt upplägg och bra stämning, och jag tror att deltagarna kände sig nöjda med mötet och de svar de fick, de också. Inte minst var det roligt att berätta om de beslut vi fattat de senaste veckan, som sänkningen av åldern för att få använda Händige Fixaren till 70 år (beslutades av äldreomsorgsnämnden igår). Även frågan om de lokala pensionärsråden kom upp, och jag uppfattade det som att jag fick väldigt positiv respons på mina tankar om referensgrupper runt våra enheter.

Inga kommentarer: