09 juni 2010

Ta spårvagnen från Sickla till Kungens Kurva

Huddinge ska verka för att Spårväg Syd får en byggstart redan år 2013, det ställde sig samtliga partier bakom vid maratonbudgetsammanträdet i kommunfullmäktige den 7-8 juni. Kristdemokraterna nöjer sig dock inte med förslaget utan vill förlänga Spårväg Syd till Gullmarsplan.

Genom att länka samman Spårväg Syd med Tvärbanan bidrar vi till att skapa ett sammanhängande spårvägsnät som förenklar kollektivtrafikresandet. Om fler ska lockas att resa med kollektivtrafiken måste det den vara snabb, smidig och trygg. Genom förlängningen kan resenärerna i en förhoppningsvis inte alltför avlägsen framtid ta spårvagnen direkt från Sickla till Kungens Kurva eller från Segeltorp till Gullmarsplan, utan några tidsödande byten.

Spårväg Syd är ett viktigt projekt för Huddinge och södra Stor-Stockholm och inte minst för våra båda regionala kärnor Flemingsberg och Kungens Kurva-Skärholmen. En förlängning till Gullmarsplan och sammankoppling till övriga spårvägsnätet skulle
förenkla resandet för vanligt folk, men också öka flexibiliteten i systemet och kanske även sänka en del kostnader.

Inga kommentarer: