30 juni 2010

Alliansens "nya" sjukvårdspolitik

Idag har Alliansen presenterat sin nya sjukvårdspolitik i en debattartikel på SvD Brännpunkt. Ja, ny och ny. Mer vårdval, vassare vårdgaranti och satsning på patientsäkerhet är ju faktiskt bara en fortsättning på den politik som redan förs. Och varför inte? Den politik som socialminister Göran Hägglund (kd) och Alliansens företrädare runt om i landsting och regioner för är klok och framtidsinriktad. En stegvis höjd ambitionsnivå är en väg framåt som är sund och realistisk.

Det jag möjligtvis saknar i debattartikeln är en diskussion om vårdens långsiktiga finansiering, men där förstår jag att man inte har kommit fram till någon ny mirakellösning. Det som skulle behövas, tror jag, är en bred parlamentarisk utredning som kan ta tag i frågan på samma sätt som man gjorde med pensionssystemet för något decennium sedan. Utmaningen är ju gemensam för alla partier, över blockgränserna, och jag tror att en långsiktigt hållbar lösning också måste ha ett brett parlamentariskt stöd.

Hela rapporten kan du läsa på Alliansens hemsida. Anders Andersson (kd), som varit ordförande i programgruppen, kommenterar förslaget på sin blogg. Andra bloggar: Lennart Bondesson, Per Ankersjö.

DN

Inga kommentarer: