29 juni 2010

Ge äldre rätt att bestämma själva!

"Gamla är vuxna nog att avgöra sitt vårdbehov" är rubriken på en debattartikel i Aftonbladet idag. De tre första undertecknarna (i en lång lista) är Thorbjörn Larsson, Berit Rollén och Monika Olin Wikman. Thorbjörn Larsson är förutom VD för Vårdalstiftelsen och tidigare värdighetsutredare även landstingskandidat för Kristdemokraterna i Stockholm. Berit Rollén och Monika Olin Wikman, båda socialdemokrater, gav häromåret ut den provokativa boken "Vi vill inte bli gamla som äldreomsorgen ser ut idag", som jag varmt rekommenderar.

I artikeln argumenterar man för en äldrepeng som skulle kunna användas som hel- eller delbetalning för den omsorg äldre behöver och vill ha. Man är tydliga med att man inte förväntar sig att det offentliga ska tillgodose alla de val man önskar göra, däremot efterfrågar de en tydlighet från det offentligas sida kring vad det offentliga kommer att stå för.

Jag driver alltid och i alla lägen på för mer valfrihet inom äldreomsorgen. I Huddinge har vi infört ett nytt valfrihetsystem inom hemtjänsten och nästa år kommer vi även att införa fritt val av äldreboende ifall vi vinner valet. Vi vill samtidigt ge ökade möjligheter för de äldre att påverka när, var och hur äldreomsorgen utförs, för gamla människor är vuxna nog att bestämma själva över sina liv.

Vi ser hur valmöjligheterna börjar spira på grund av den nya valfriheten. De som driver äldreboenden har plötsligt upptäckt att det är den boende som är kund, inte i första hand kommunen - och att de boenden faktiskt vill olika saker med sitt liv. Vi har sett hur det dykt upp äldreboenden med inriktning på olika religioner, språk eller intressen som husdjur, och jag är ganska säker på att vi bara är i början av den processen. Kanske kommer vi snart att se äldreboenden inriktade mot sportfantaster eller folk som jobbade på Televerket.

En äldrepeng skulle bidra till att öka möjligheterna, så att vi slipper situationer som den som drabbade stackars Veikko i Vaxholm som nekades att flytta till ett äldreboende för finsktalande. Det finns säkerlígen en närmast oräknelig mängd problem innan vi når fram till en fungerande, fullt flexibel äldrepengslösning som ersättning för de olika pengsystem för olika delar av äldreomsorgen som vi infört i många kommuner, men det är en attraktiv idé. Och tanken att den som faktiskt vill ha en annan och dyrare lösning än den som kommunen normalt sett kan erbjuda faktiskt kan få en delersättning ökar friheten väsentligt jämfört med dagens system.

Inga kommentarer: