07 juni 2010

(S) i Huddinge vill försena Förbifartens byggstart

Under första dagen av årets rekordlånga budgetfullmäktigesammanträde har vi hunnit diskutera allt mellan himmel och jord, men en av de viktigaste debatterna höll sig inte ens i det spannet: Förbifart Stockholm går som bekant huvudsakligen under jord.

Att jag tycker att Förbifart Stockholm är viktig hoppas jag är tydligt. (Läs t.ex. här och här) Förbifart Stockholm är viktig för oss som bor i Huddinge, men också för företagen i kommunen, inte minst i Kungens Kurva.

Tidigare har det varit en fråga där Alliansen och Socialdemokraterna stått enade i kommunen. Nu har Ann-Marie Högberg och Socialdemokraterna gett efter för de övriga partierna i det rödgröna blocket och valde idag att gå emot ett förslag som innebär att vi i kommunen ska arbeta för en byggstart år 2012 och att man ska börja med trafiklösningen i Kungens Kurva redan då.

Jag inser naturligtvis också att om de rödgröna får makten i riket kommer det inte att bli någon byggstart år 2012, men nu visade det sig att det kommer att krävas Alliansmajoritet inte bara där utan även i de berörda kommunerna. Socialdemokraterna i Huddinge är tydligen inte villiga att satsa på att arbeta för en byggstart enligt de aktuella tidsplanerna. Djupt beklagligt.

Inga kommentarer: