08 juni 2010

Leva livet - livet ut

Efter ytterligare nästan fyra timmars debatt har vi till sist klubbat igenom nästa års budget för Huddinge kommun. Idag behandlades bland annat mitt ansvarsområde, äldreomsorgen.

Majoritetens inriktning är väldigt tydlig. Vi ger äldre människor möjlighet att leva livet - livet ut.

Vi beslutade att vi ska införa en parboendegaranti så att äldre som vill bo tillsammans ska få göra det även om den ena behöver flytta till ett vård- och omsorgsboende, för hur ska man kunna leva det liv man valt om man inte får göra det med den person man valt?

Vi beslutade att öka möjligheten att behålla sitt husdjur för den som behöver vård och omsorg, för djuren är också en väldigt viktig del av det liv vi väljer att leva och skänker både hälsa och välbefinnande.

Vi beslutade att vi ska införa ett valfrihetssystem för vård- och omsorgsboende, för att vi tycker att äldre människor, precis som alla vi andra, ska ha rätt att välja var de vill bo.

Tyvärr har inte oppositionen samma syn på äldres rätt att bestämma över sina egna liv. De sade nej till att införa valfrihet i boendet och kom med något konstigt förslag om att styra privata hemtjänstutförares profil och inriktning. De ville satsa på äldreomsorg på andra språk utan att inse att just valfriheten gör att sådana alternativ skapas. En slump, hävdade Marie Fors (s) - men om någonting inträffar varenda gång man genomför ett experiment, är resultatet då verkligen en slump? Nej, hävdar jag - valfriheten ger nya alternativ för olika språkgrupper därför att olika utförare ser ett behov och fyller det. Hvergang.

Därmed inte sagt att vi kan låta marknaden tillgodose behoven utan kontroll. Tvärtom. Huddinge kommun ställer tydliga kvalitetskrav i de valfrihetsupphandlingar som gjorts och vi håller successivt på att bli bättre på att följa upp kvaliteten såväl i kommunal som privatdriven verksamhet. Idag beslutade vi om nästa steg, att inspirerade av det arbete som man gör i Stockholms stad skapa ett system med äldreomsorgsinspektörer som gör oberoende kvalitetsgranskning av den äldreomsorg som kommunen ansvarar för, privat och kommunal.

Huddinge har en bra äldreomsorg, men den kan bli ännu bättre, med ännu större valfrihet för kunderna och förbättrad uppföljning av kommunen. Därför beslutade vi idag att satsa på att förbättra oss på just de områdena.

Inga kommentarer: