17 juni 2010

Ja till ny kärnkraft

År 1980 folkomröstade svenskarna om kärnkraften. Då hade Sverige sex kärnkraftsreaktorer i drift. Ytterligare fyra reaktorer var färdiga att tas i bruk och två till höll på att uppföras. Sedan dess har två reaktorer stängts (efter påtryckningar från kolkraftslandet Danmark) och inga nya kärnreaktorer byggts.

År 1980 lanserade Commodore hemdatorn VIC-20. Apple lanserade Apple III. Ett litet Seattle-baserat företag skapade operativsystemet MS-DOS. Tänk om vi fortfarande använde datorer byggda 1980 eller tidigare...

Dagens riksdagsbeslut att tillåta att moderna kärnkraftsreaktorer byggs istället för de gamla reaktorerna från 70-talet och början av 80-talet är klokt. Alternativet till kärnkraft är fortfarande först och främst kol, som är en av de största miljöbovarna i världen. Knappast en framkomlig väg för den som bryr sig om klimatfrågan. Sol-, vind- och vågkraft fortsätter att utvecklas, men kan inte idag täcka det behov av energi som kärnkraften idag tillgodoser. Kärnkraften behövs och kommer att fortsätta behövas under den överblickbara framtiden. Naturligtvis ska då svensk kärnkraftsindustri använda sig av den bästa och säkraste teknologin som kan uppbringas idag - inte den som var den bästa för trettio år sedan!

DN SvD

Inga kommentarer: