18 juni 2010

Våga ställa tydliga miljökrav på byggandet

Miljövänligt och energieffektivt byggande står högt upp på agendan just nu. Samtidigt är det ett område där det kan vara svårt att navigera. Häromdagen lyssnade jag på Robert af Wetterstedt på WSP Environmental som redogjorde för en del aktuella projekt och olika typer av miljöklassningar. Såväl hyresgäster som finansiärer ställer krav på miljövänliga lösningar och är i många fall beredda att betala extra för att få dem, men det finns också de som mest ser miljökrav som en onödig fördyring, vilket till exempel ett par representanter för Trä- och möbelindustriförbundet visade i en debattartikel i Dagens Nyheter i förra veckan.

Jag är stolt över det arbete som bedrivs i Huddinge kommun på det här området. Vi har blivit allt bättre på att ställa krav när det gäller kommunala lokaler. Inte minst gäller det förskolor, där vi uppför eller planerar att uppföra flera nya förskolor som är byggda med passivhusteknik. Men vi har också börjat ställa krav i samband med markanvisningar. När vi för ett par dagar sedan tecknade avtal med Veidekke om exploatering av den tredje etappen av utbyggnaden runt Kvarnbergsplan, området närmast Huddingevägen, ingick ganska tuffa krav på miljöområdet: Husen ska vara byggda enligt den passivhusstandard som FEBY (Forum för Energieffektivt Byggnader) antagit och godkända på Miljöklassad Byggnads guld-nivå.

Men vi är ändå bara i början på en lång process. Jag ser fram emot när brittiska BREEAM och amerikanska LEED, som är miljöklassningssystem med ett lite bredare helhetsperspektiv, kommer att vara översatta och anpassade till svenska förhållanden. Idag är de ganska krångliga att använda, även om det går - Nya Karolinska Solna ska till exempel godkännas utifrån LEED-systemet. Men vi kan inte vänta på att de stora systemen ska finnas i svensk tappning, utan får försöka ställa provisoriska krav på till exempel energieffektivitet och kemikalieanvändning i avvaktan på en framtida helhetslösning. Det viktiga är att vi tar tydliga steg i rätt riktning och hela tiden lär oss hur vi ska bli bättre, som samhällsplanerare, beställare och byggherrar. Vi måste våga ställa tydliga och konkreta miljökrav, oavsett var i processen vi befinner oss.

Inga kommentarer: