15 juni 2010

Välkomna, Alerta Omsorg och Ekens Hemtjänst!

Valfriheten i hemtjänsten fortsätter att öka i Huddinge. Idag godkände äldreomsorgsnämnden två nya utförare, Alerta Omsorg AB och Ekens Hemtjänst, och jag vill önska båda företagen varmt välkomna till kommunen. En värdig äldreomsorg är inte möjlig utan valfrihet för de äldre, och valfriheten borgar i sin tur för ett ökat kvalitetsfokus, en ständigt tävling i att erbjuda kommunens äldre så god omsorg som möjligt. Alerta Omsorg och Ekens Hemtjänst har alla förutsättningar att kunna ge viktiga bidrag i den utvecklingen. Välkomna!

Inga kommentarer: