15 juni 2010

Finskt firande på Björnkulla

Idag invigdes den nybyggda delen av Björnkulla äldreboende i Flemingsberg. Jag var där och klippte banden - både ett blågult och ett blåvitt, för Björnkulla är ett finsk-svenskt äldreboende. Även Finlands ambassadör Markus Lyra var där och talade, liksom Huge Fastigheters VD Åsa Hedenberg. Markoolio underhöll och ordnade allsång. Karelska piroger och tårta inmundigades. Det var massor med folk på plats och, ja, man kan nog säga att det var en folkfest på den fullsatta innergården.
För mig är det en självklarhet att finsktalande äldre som behöver flytta till ett äldreboende ska få möjlighet att flytta till ett finskspråkigt boende. En anledning är att många äldre med åren förlorar alla andra språk än sitt modersmål, men det är långt ifrån den enda. Ytterst handlar det om att jag tycker att äldre ska ha rätt att bestämma över sina egna liv. Om det finns önskemål om att flytta till ett boende med en speciell profil bör vi så långt som möjligt försöka tillgodose det. Gäller det en ganska stor grupp, som de finsktalande, skulle det vara ett misslyckande om vi inte kunde erbjuda den möjligheten.

Men på Björnkulla finns det utrymme inte bara för det finska språket utan också för finsk kultur och finska traditioner. I relaxavdelningen finns en riktig finsk bastu, helt anpassad för personer med funktionshinder. Från det nya tillagningsköket, som blir färdigt i höst, kommer man att kunna få speciallagad finsk mat. De olika finskspråkiga föreningarna i kommunen bidrar med kultur och sociala aktiviteter och Svenska kyrkans finskspråkiga präst och diakoner bistår med själavård och stöd av olika slag.

Björnkulla får i alla brukarundersökningar fantastiskt fina betyg. Jag är inte förvånad. Kompetent, motiverad och passionerad personal ger resultat. I de nybyggda lokalerna kommer man att kunna bli ännu bättre. Jag är väldigt stolt över Björnkulla äldreboende, och det hoppas jag att övriga huddingebor också är!

Inga kommentarer: