16 juni 2010

Enhetstaxa? Nej. Maxtaxa? Ja.

De rödgröna vill återinföra enhetstaxan inom SL, berättar Dagens Nyheter idag. Det är kanske inte någon stor överraskning, även om priset ska vara högre än senast experimentet genomfördes. Huvudargumentet känns igen: zonindelningen är orättvis. Jag kan hålla med om det påståendet. Zonsystemet är långt ifrån perfekt. Men ingen har lyckats förklara för mig varför det skulle vara mer rättvist om det kostar lika mycket att resa från Norrtälje till Nynäshamn som från T-centralen till Hötorget. Om det är rättvisa man vill ha behövs det nog ett annat tänk.

Men problemet med enhetstaxan är inte i första hand rättviseaspekten, även om den också talar emot idén. Problemet är istället att SL:s intäkter skulle minska och färre resenärer köpa periodkort. Är det någon som tror att minskade intäkter skulle bidra till en bättre fungerande kollektivtrafik? Jag gör det i alla fall inte. Och risken när folk går över från periodkort till enkelbiljetter av ett eller annat slag är att de faktiskt åker mindre fastän kostnaden per resa blir lägre. När man väl betalat sina 690 kr för månadskortet är ju marginalkostnaden för ytterligare resor noll och intet, medan den som reser med enkelbiljetter tänker på kostnaden varje gång man betalar - och ibland kommer att välja ett annat färdmedel. Tror man att det är bra att folk använder kollektivtrafiken mycket bör man alltså satsa på att sänka kostnaden för periodkorten snarare än för enkelresorna.

Jag - och Kristdemokraterna - håller däremot helt och hållet med om att även Waxholmsbolaget och Färdtjänsten bör ingå i Access-kortsystemet. För Färdtjänsten är det redan på gång, har jag förstått, och att Waxholmsbolaget integreras bättre i kollektivtrafiksystemet tror jag både resenärerna och företagen tjänar på. Varför inte slå ihop SL och Waxholmsbolaget till en trafikhuvudman?

Ett maxpris per dag på Access-kortet tycker jag också är en bra idé. Så fungerar det ju i London, så det ska inte vara omöjligt att fixa det i Stockholm också.

Inga kommentarer: