08 juni 2010

Ett rödgrönt räkneexempel

En av de längsta och intensivaste debatterna under dagens kommunfullmäktigesammanträde handlade om hur många timmars förskola som barn till föräldralediga eller arbetslösa ska ha rätt till i Huddinge. Själva sakfrågan kan man väl ha olika åsikter om. I Huddinge har man rätt till 15 timmars förskola, men de rödgröna ville höja det till 30 timmar.

Själva debatten kom dock främst att handla om hur mycket detta kunde tänkas kosta. Socialdemokraterna och deras oppositionskamrater tyckte att 3,6 miljoner kronor var en lämplig summa, av vilket 2,9 miljoner kronor togs från en "utfasning" av vårdnadsbidraget.

Idag berörs enligt uppgift 876 barn. Det betyder att oppositionen avsatte lite drygt 4.000 kr per barn och år. Om man antar att dessa barn går i förskolan 15 timmar till under 45 veckor om året betyder det att de avsatte 6 kronor per timme åt barnen.

Barn- och utbildningsförvaltningen gjorde en annan beräkning: Hur mycket skulle det kosta att ersätta förskolorna för den extra tid som barnen är på förskolan? Lite beroende på hur man räknar kom de fram till en siffra mellan 12 miljoner kronor och 40 miljoner kronor. Oavsett hur man räknar kan man omöjligen komma fram till en siffra som ens ligger i närheten av de 3,6 miljoner kronor som (s) avsatt. Förskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (m) försökte gång på gång få oppositionen att berätta hur de hade räknat eller tänkt, men fastän de pratade en hel del vägrade de svara på den frågan. Den enkla sanningen är väl helt enkelt att de inte hade räknat alls. Vilket är olyckligt när man ska lägga just ett budgetförslag.

Emma Henriksson (kd) gjorde en annan beräkning. Om man antar att de barn som idag har vårdnadsbidrag istället skulle begära en förskoleplats skulle kostnaderna öka med ungefär 8 miljoner kronor. Istället för en besparing på 2,9 miljoner kronor skulle kommunen få en kostnadsökning på 5,1 miljoner kronor. Istället för 3,6 miljoner kronor att satsa på 30-timmarsbarnen, skulle man ha -4,4 miljoner kronor.

Och hur man ska betala för drygt en halv miljon dagistimmar med -4,4 miljoner kronor är mer än jag förstår. Ett förstår jag dock: de rödgrönas budgetförslag är inte ett seriöst alternativ. Det är bara fluff inför valet. Vill Socialdemokraterna genomföra sina vallöften så kommer det antingen betyda radikalt ökade barngrupper i förskolan eller nya skattehöjningar för huddingeborna. Möjligtvis både och.

Inga kommentarer: