29 augusti 2010

Än är faran inte över

Det ser ljust ut för Sverige. Tillväxtsiffrorna ser bra ut och arbetslösheten sjunker dramatiskt. Men det är ändå för tidigt att säga att faran är över.

Finansinspektionens beslut att dra in HQ Banks tillstånd att bedriva bankverksamhet visar det med all önskvärd tydlighet. Situationen är inte helt olik den som drabbade Carnegie och markerade att finanskrisen på allvar kommit till Sverige. Även om HQ Banks kris nog inte kommer att sätta alls lika allvarliga spår, ska vi minnas att nya lik fortfarande kan hittas i garderoberna.

Irlands sänkta kreditbetyg - nu två snäpp sämre än Huddinge kommun i Standard & Poor's värdering - är ännu ett exempel. Sverige, med sina goda finanser och sin sjunkande arbetslöshet, är trots allt fortfarande ett litet, exportberoende land. Om det är kaos i eurozonen, vår största handelspartner, kommer det att påverka oss också, och om de internationella kapitalströmmarna kommer att ta en omväg runt det oroliga Europa, drabbar det även Sverige, trots att vi inte har infört euron.

Då är det glädjande att se att Alliansen står stark i opinionsmätningarna. Nu skulle de rödgröna inte ens få majoritet med stöd från de bruna. Det är bra. Sverige behöver en stark, tillväxtvänlig regering som förmår hålla ordning på svensk ekonomi. En sådan regering kan inte innehålla Sahlin, Ohly eller Wetterstrand - och den kan definitivt inte vara beroende av aktivt eller passivt stöd av Åkesson.

Inga kommentarer: