10 augusti 2010

Vi satsar på fräschare mat

Allt fler kommuner lägger ned tillagningsköken inom skolan och äldreomsorgen för att göra om dem till så kallade mottagningskök, berättar Mats-Eric Nilsson och Henrik Ennart på DN Debatt idag. Kanske är vi lite motvals i Huddinge, men under mina fyra år som äldreomsorgsnämndens ordförande har vi gjort precis tvärtom. Vi har planerat för nya tillagningskök och renoverat gamla på våra äldreboenden för att vi ska kunna erbjuda fräsch, nylagad och näringsrik mat till de boende - och med en helt annan flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning än om maten hade lagats någon annanstans. Vi har dessutom KRAV-certifierat alla våra kök och därmed lovat att inom vissa stora produktgrupper använder vi bara ekologiska produkter.

Maten är en otroligt viktig del av vårt liv, och den blir inte mindre viktig för den som är äldre. Undernäring ett utbrett problem, men mat handlar inte bara om att tillfredsställa fysiska behov utan också om att ge upplevelser och social gemenskap. Att kunna laga sin egen mat eller åtminstone vara med i matlagningen upplever många som otroligt givande och vem känner inte glädje över dofterna från god mat som tillagas? Tyvärr har det visat sig vara komplicerat med nuvarande lagstiftning och, kanske inte minst, tillämpning av lagstiftningen att ge den möjligheten. Precis som debattartikelförfattarna skriver behöver vi förändra hygienkontrollen så att de största insatserna sätts in där riskerna är störst. Att kontrollera förskolekök och ideella föreningars serveringar kan inte ha samma prioritet som de stora matproducenterna, och man bör inte ställa upp krav som kraftigt minskar brukarnas möjlighet till delaktighet i matlagningen.

Jag vill fortsätta att jobba för en attraktivare och naturligare mat i min kommun, både för de äldsta och för barnen och ungdomarna (där Huddinge också är ett föredöme, inte minst den flerfaldigt prisbelönta Annerstaskolan i Flemingsberg). Inom äldreomsorgen behöver vi satsa på en ökad valfrihet på våra äldreboenden, men också på alternativ till matlådor i hemtjänsten. Men jag tar också med mig erfarenheterna från Huddinge in i landstingspolitiken, där det onekligen finns en hel del att jobba med även på matområdet.

Inga kommentarer: