18 augusti 2010

Ett lejon tänker "mat" när den ser en zebra

Nu har Thomas Östros och de rödgröna insett att de gjort ett taktiskt misstag gällande fastighetsskatten. Väldigt många väljare har upptäckt att det förslag de fört fram skulle inte bara innebära höjd fastighetsavgift för drygt 20.000 familjer nästa år utan också att ytterligare 20.000 familjer drabbas året därpå, och så vidare. Därför slänger man så här i valrörelsens inledning fram ett nytt löfte om att inte fler ska drabbas av den rödgröna fastighetsskatten.

Men, ärligt talat, vem vågar lita på det löftet? Det var ju precis samma sak med den statliga inkomstskatten, som bara skulle drabba höginkomsttagarna. Efter några år av socialdemokratiskt styre hamnade även spärrvakter över brytpunkten om de tog något övertidspass per månad. Då införde man istället värnskatten för att visa att man ville beskatta höginkomsttagare högre än andra...

Ett lejon kommer alltid att tänka "mat" när den ser en zebra. De rödgröna kommer alltid att tänka "skatteintäkter" när de ser villor och radhus. De kanske inte säger det i valrörelsen, men de kommer att agera som de alltid har gjort förut.

Ställ mot det Kristdemokraternas förslag om slopad fastighetstaxering. Vi vill ge verklig trygghet till de boende - inga plötsliga taxeringsvärdeshöjningar ska kunna tvinga folk från hus och hem.

SvD SvD DN AB

Inga kommentarer: