16 augusti 2010

Jeeves vs Rut?

"Butler" i kollektivtrafiken är det senaste DN Debatt-utspelet från Ilija Batjlan och Carin Jämtin, Socialdemokraternas toppnamn i landstinget och Stockholms stad. "Mot våra kollektiva vardagstjänster står den nuvarande majoritetens enskilda städtjänster. Där de borgerliga vill subventionera vissa hemtjänster för dem som har råd vill vi ha vardagstjänster både för dem som dricker latte och för dem som serverar latte," säger de båda s-politikerna.

Frågan man måste ställa sig är vem som ska betala. För tio år sedan, under dotcomyrans mest extrema excesser, dök det upp olika företag som ville erbjuda den typen av tjänster, men det blev inte billigt och väldigt få ens bland dem som hade råd valde att lägga sina pengar på den typen av tjänster.

Nu säger Socialdemokraterna att tjänsterna ska användas både av dem som dricker latte och för dem som serverar latte, vilket jag under protest förmodar är ett sätt att säga hög- respektive låginkomsttagare. Valet av mjölk i kaffet borde snarare röra sig om en smakmarkör än en klassmarkör, kan jag tycka, men vad vet jag - jag dricker ju inte kaffe överhuvudtaget.

Om vi antar att det Batjlan och Jämtin säger är att tjänsterna ska vara prissatta så att de kan användas av även av dem som lever på en mycket låg lön, behöver någon form av subvention ges, för det är som bekant inte billigt att anställa folk om man ska betala alla de skatter, avgifter och försäkringar som hör till och tjänster av den här typen är väldigt personalintensiva. Alliansen har löst det genom att införa RUT, skatteavdrag för hushållsnära tjänster, som gör det möjligt att anlita till exempel städhjälp även för den som har ganska låga inkomster. Men Socialdemokraterna kämpar för att avskaffa RUT-avdraget, det är ett av deras tydligaste vallöften, så där får man ingen hjälp vid finansieringen av butlertjänsterna. Kvar finns, som jag ser det, möjligheten att ge direkta subventioner till företagen eller de som anlitar företagen. Men det känns tveksamt. Får man ens göra så enligt Kommunallagen? Det handlar ju helt klart om gynnande av enskild, och det är ju egentligen inte tillåtet!

Eller så är Batjlans och Jämtins tal om tjänster för både hög- och låginkomsttagare bara just prat. Kanske handlar det bara om att man vill hyra ut mer lokaler på tunnelbane- och pendeltågsstationer till tjänsteföretag av olika slag? Och, ja, varför inte? Det finns ju redan idag kemtvättar och klackbarer på många stationer och naturligtvis skulle det vara alldeles utmärkt om dessa kompletterades med fler tjänster för oss som reser kollektivt. I kombination med RUT-avdraget skulle det kanske fungera bättre än det gjorde för tio år sedan, och det är bra om SL:s lokaler används så effektivt som möjligt, så att SL får in mer pengar som i sin tur kan användas till att bygga ut kollektivtrafiken och höja kvaliteten. Däremot bör inte SL eller landstinget satsa resurser på att subventionera butlertjänster, vilket är vad man kan befara är tanken bakom Batjlans och Jämtins artikel.

Läs även: Conny Brännberg

Inga kommentarer: