18 augusti 2010

Intressanta besök i Haninges äldreomsorg

Idag har jag varit ute på en liten kampanjturné på Södertörn. Första nedslaget var på den stora gågatan i Södertälje, där jag fick en hel del goda samtal om framför allt familjepolitik och äldrefrågor. Avslutningen var i Hallunda Centrum, där det också var god stämning och många förbipasserande som sympatiserade med Kristdemokraterna och inte minst vår familjepolitik.

Dessemellan hann jag med ett par intressanta studiebesök på "träffpunkter" för äldre i Haninge, Djurgårdsplan i Vendelsö och Tallhöjden i Handen (öppen dagverksamhet, motsvarar seniorcentrum i Huddinge), lyssnade på erfarenheter från anhörigvården (inte minst angående anhöriganställningar), träffade Väntjänsten, besökte biståndsbedömda dagverksamheter och pratade med trygghetslarmhandläggarna. Just de här verksamheterna är ju ganska små jämfört med äldreomsorgens stora verksamhetsområden, hemtjänst och vård- och omsorgsboende, och de är kanske inte fullt lika hårt reglerade, vilket gör att det finns ett ganska stort utrymme för lokala lösningar. Därför är det väldigt spännande att se hur man har löst problemen i en grannkommun. Inte minst den öppna träffpunktsverksamheten är ett område där vi kan vinna mycket på att kika på de bra idéerna i andra kommuner, men ibland har det till och med varit svårt att få goda idéer att gå från ett seniorcentrum till ett annat inom kommunen.

Just nu pågår ett arbete för att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och olika frivilligorganisationer utveckla den öppna dagverksamheten i Huddinge. Erfarenheter från det framgångsrika arbetet i Haninge kan helt klart bidra i den processen.

1 kommentar:

Kristina sa...

Idag var det ett seminarium om teknik för äldre i Malmö stad. Bl a nämndes TV-Telefonen Joice som bryter den sociala isoleringen. Livet förändras för den äldre, när man kan se den man pratar med. En bild säger mer än 1000 ord! Läs gärna mer på www,joicecare.se