16 augusti 2010

Nya äldreboendesatsningar

Vår satsning på nya äldreomsorgsplatser i Huddinge fortsätter. Idag klubbade äldreomsorgsnämnden två nya ombyggnationer, som ger 22 respektive 12 nya bostäder.

Den första har en lite dyster förhistoria. När man byggde ut Björnkulla äldreboende upptäcktes en del fuktskador. En närmare analys resulterade i insikten att det var lika bra att bygga om äldreboendets gamla delar från grunden. Samtidigt kan vi då se till så att alla rum lever upp till modern äldreboendestandard och bygga till med en extra våning, så att det svensk-finska äldreboendet får sammanlagt 71 platser. 71 väldigt trevliga platser, kan jag tillägga, med ett attraktivt nytt tillagningskök och en fräsch finsk bastu.

Den andra är i A-huset på Stortorps äldrecentrum i Trångsund, i en del av bottenplanet där det idag finns en gammal brombassäng, lokaler för hårvård, fotvård och tandläkare och en mestadels oanvänd och onödigt stor entréyta. Hår-, fot- och tandvården flyttar till grannhuset (fantasifullt kallad "B-huset"). De 12 nya platserna bildar tillsammans med fem befintliga bostäder två nya avdelningar.

Huddinge växer hela tiden och kommunens äldre blir fler och fler. De 34 nya bostäderna kommer att komma väl till pass. Jag är väldigt stolt över det intensiva arbete vi gör för att tillgodose dagens och framtidens behov av äldreboendeplatser.

Inga kommentarer: