31 augusti 2010

Partiledarutfrågning och valmanifest

Ännu en intensiv valrörelsedag. Rödgrönt valmanifest. Göran Hägglund i SVT:s partiledarutfrågning. Och för egen del förstås det vanliga kampanjandet, flygbladsutdelande, samtal med folk i valstugan.

Göran klarade sig förstås bra i partiledarutfrågningen. Själv skulle jag ha blivit irriterad över att inte få prata till punkt och att de jag pratade med inte verkade lyssna på vad jag hade att säga innan de avbröt mig. Samtalen i valstugan är oftast betydligt trevligare - just samtal, där man försöker förstå varandra och söker lösningar snarare än konfrontation. Det skulle faktiskt gå att göra partiledarutfrågningar på samma sätt, och tittarna skulle förmodligen få mer ut av det, men själva ettrigheten är kanske ett signum för journalistisk integritet?

Man får väl hoppas att ettrigheten används rättvist. Det rödgröna valmanifestet, till exempel, skulle förtjäna en kritisk granskning. Det är ganska enkelt att konstatera att kring väldigt stora områden har de rödgröna fortfarande inte presenterat vilken politik de ska föra.

Vi vet nu att de gemensamt tänker sänka maxtaxan i barnomsorgen, men de har fortfarande inte gett något besked om hur de vill tvångsdela föräldraförsäkringen. Vi vet att samtliga tre partier har tagit ställning för en tvångsdelning, men vi vet alltså inte på vilken nivå de kommer att lägga sig. Kanske tänker de fortsätta mörka fram till valdagen? Smart drag i så fall - hela 84 procent av svenska folket är emot en tvångsdelning av föräldraförsäkringen enligt en opinionsmätning som Demoskop gjort.

Inte heller väljer de att berätta om hur de nya fastighetsskatter och förmögenhetsskatter som de vill införa kommer att slå mot landets villaägare, företagare och sparare. Och vad kommer att hända på rättsområdet? Hur blir det till exempel med legalisering av lätt narkotika och halvtidsfrigivning för förstagångsförbrytare (eller, rättare sagt, förstagångsdömda).

Ärligt talat känns det rätt så torftigt med en politisk utmanare vars främsta löften är att man tänker sänka den redan mycket låga barnomsorgsavgiften samt inte kommer att sänka skatten för löntagare.

Inga kommentarer: