25 augusti 2010

Satsning på studenterna

Det blir höjda studiemedel om Alliansen vinner valet, konstaterar Dagens Nyheter idag. Studiemedlens lånedel ska höjas med 500 kronor så att en heltidsstuderande ska kunna få sammanlagt 9.300 kr per månad i studiemedel.

Utmärkt, tycker jag. Men det är ändå inte den reform som jag skulle prioritera högst. Om vi i Alliansen verkligen vill stödja arbetslinjen tycker jag att nästa utspel ska handla om att "fribeloppssystemet" ska avskaffas, det vill säga att studenter som lyckas kombinera sina studier med att jobba inte ska bli av med sina studiemedel. Systemet gör att den reella marginalskatten blir betydligt högre för studenter än för andra som jobbar, vilket sänder ut helt fel signaler till Sveriges unga - och försämrar studenternas ekonomi högst påtagligt.

Studenternas ekonomiska situation behöver förbättras. Men det är kanske inte det största problemet för många studenter just nu. Väl så viktigt är att bostadssituationen förbättras. Bostadsminister Mats Odell (kd) berättade i Svenska Dagbladet igår att regeringen nu ställt sig bakom Kristdemokraterna förslag om att höja schablonavdraget vid andrahandsuthyrning av bostäder eller del av bostad. Ett viktigt förslag som ganska snabbt skulle kunna ge ett inflöde av nya, befintliga och billiga bostäder på bostadsmarknaden. Ett annat "snabbförslag" som diskuteras i Stockholm är att använda ett fartyg som tillfälligt studentboende. Men det behövs förstås också helt nya, permanenta studentbostäder. Därför känns det bra att Tomas Hansson, Kristdemokraternas kommunalråd i Huddinge, är tydlig med att fastän vi så sent som förra året invigde ett nytt höghus med studentlägenheter i Flemingsberg nu är beredda att gå vidare med nästa steg. Det finns bra mark alldeles intill campus som skulle kunna användas för studentlägenheter, både utmed Hälsovägen och i Flemingsbergsdalen.

3 kommentarer:

Malin Strid sa...

Alliansen höjer fribeloppet också!

Det höjs med 30 000 kr från 1 januari 2011 (vilket beslutades redan i samband med budgeten förra hösten).

Vänligen

Malin Strid
politisk sakkunnig hos högskoleminister Tobias Krantz

Karl Henriksson sa...

Och det är förstås bra, men det räcker inte. Ambitionen måste vara att avskaffa det kontraproduktiva fribeloppssystemet.

Malin Strid sa...

Minst ett parti i Alliansen delar din åsikt. Min blygsamhet förbjuder mig dock att avslöja vilket...

Men med ett fribelopp på 137 000 kr ryms normalstudentens extraknäck + sommarjobb, vilket gör att en betydligt större andel studenter slipper slå i taket.